กิจกรรมโครงการอบรม ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ "ดาราศาสตร์และอวกาศสำหรับครู"
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย รุ่นที่ 1
วันเสาร์ที่ 26-27 มีนาคม 2554
ณ หาดสองแควรีสอร์ท ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

พรชัย รังษีธนะไพศาล28 สิงหาคม 2554

<< หน้าที่ 1 ||