สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดาราศาสตร์สัญจร : จากทะเลบัวแดง ส่องกล้องชมท้องฟ้ากลางทะเลดาว

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ณ ทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดหนองคาย

     หนาวนี้จะไปท่องเที่ยวนอนชมดาวที่ไหนดีช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศกำลังดีมีลมหนาวมาดอกไม้เบ่งบานแข่งกันชูช่อ ทั้งดอกพญาเสื้อโคร่ง (ซากุระเมืองไทย) ดอกทานตะวัน ดอกบัวตอง ดอกไม้เมืองหนาว ฯลฯ มีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่สีสันสวยงามที่มันอยู่รวมกันเป็นจำนวนมากนั่นคือ “ดอกบัวสีชมพูที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติในทะเลสาบ”  ที่เรียกกันว่า “ทะเลบัวแดง” ที่กำลังเบ่งบานอยู่ที่บ้านเดียม  ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และเที่ยวชมแหล่งโบราณคดีที่เป็นมรดกโลกที่มีอายุก่อนประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 5,000 ปี ที่ขุดค้นพบวัตถุโบราณ กระดูกมนุษย์ เครื่องประดับ นั่นคือ มรดกโลกแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวดอุดรธานี แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site) เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง ได้ชื่อว่าเป็นถิ่นฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ค้นพบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นขั้นตอนสำคัญของวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม สังคม และวิชาการของมนุษย์ รวมทั้งแสดงหลักฐานของการเกษตรกรรม แหล่งผลิตและการใช้โลหะในภูมิภาค ทำให้รับรู้ถึงการดำรงชีวิตในสมัยก่อนประวัตศาสตร์ ย้อนหลังไปกว่า 4,300 ปี ร่องรอยของมนุษย์ในประเทศไทยสมัยดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการแล้วในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านความรู้ความสามารถหรือภูมิปัญญา อันเป็นเครื่องมือสำหรับช่วยให้ผู้คนเหล่านั้นสามารถดำรงชีวิต และสร้างสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ได้สืบเนื่องต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน วัฒนธรรมบ้านเชียง ได้ครอบคลุมถึงแหล่งโบราณคดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกกว่าร้อยแห่งเป็น บริเวณพื้นที่ที่มีมนุษย์อยู่อาศัยหนาแน่นมาตั้งแต่หลายพันปีแล้ว ด้วยเหตุนี้เององค์การยูเนสโก ของสหประชาชาติจึงได้ยอมรับขึ้นบัญชีแหล่งวัฒนธรรมบ้านเชียงไว้เป็นแห่ง หนึ่งในบรรดามรดกโลกได้ท่องเทียวกันแล้วนอนพักที่ เดอะการ์เด้นรีสอร์ท  จังหวัดหนองคาย มานอนชมดาวกัน ชมดาวเคราะห์แดงดาวอังคาร  วงแหวนดาวเสาร์  ดาวพฤหัสบดี  วัตถุท้องฟ้า เช่นกระจุกดาว  เนบิวลา กาแล็กซีเพื่อนบ้านแอนดรอเมดา และทางช้างเผือก


      สมาคมดาราศาสตร์ไทยจัดกิจกรรมดาราศาสตร์สัญจร ขอเชิญชวนท่านสมาชิกและบุคคลทั่วไป ไปท่องเที่ยวและนอนชมดาว กับกิจกรรม  “จากทะเลบัวแดง ส่องกล้องชมท้องฟ้ากลางทะเลดาว”   วันศุกร์ที่ 24 อาทิตย์ที่ 26  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  ณ ทะเลบัวแดง อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และ จังหวัดหนองคาย

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2560

20:00 น. พร้อมกันมาลงทะเบียน ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทย (มีอาหารว่างให้ทุกท่านก่อนออกเดินทาง)
20:30 น. ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศ VIP จากสมาคมดาราศาสตร์ไทย 

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์  2560 แรม 14 ค่ำ เดือน )

06:00 น. ถึงจังหวัดอุดรธานี  แวะที่ร้านอาหารเพื่อทานอาหารเช้า ทำธุระส่วนตัว แล้วมารับประทานอาหารเช้าพร้อมกัน แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย
07:00 น. ออกเดินทางไปล่องเรือชมทะเลดอกบัวแดงบาน ณ ท่าเรือบ้านเดียม  ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
07:30 น. ล่องเรือชมทะเลบัวแดง ด้วยเรือขนาด 10 ที่นั่ง (มีชูชีพสำหรับผู้โดยสารทุกท่าน) ใช้เวลาล่องเรือชมความงามของดอกบัวแดงประมาณ 1.30 ชม.
09:30 น. ออกเดินทางไปท่องเที่ยวมรดกโลกทางวัฒนธรรม แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
10:00 น. ถึงแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง (Ban Chiang Archaeological Site) เป็นแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่อยู่ที่อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
11:30 น. ออกเดินทางจากแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง  ไปร้านอาหาร ทานอาหารกลางวัน
12:00 น. ถึงร้านอาหารรับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย
13:00 น. ออกเดินทางไปเดอะการ์เด้นรีสอร์ท จังหวัดหนองคาย
15:00 น. ถึงที่พัก เดอะการ์เด้นรีสอร์ท  จังหวัดหนองคาย  เข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย
16:00 น. เริ่มกิจกรรมการบรรยาย การดูดาวเบื้องต้นการขึ้นและตกของดวงดาว ทรงกลมท้องฟ้า การวัดมุมดาว การใช้แผนที่ ดาวอย่างถูกต้อง การใช้กล้องโทรทรรศน์ การใช้กล้องสองตา (กล้องส่องทางไกล) ค่ำคืนนี้เราจะสำรวจดูอะไรบ้าง
17:30 น. รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย แล้วเตรียมตัวสำรวจท้องฟ้ากัน
18:30 น. – ร่วมกันมาสำรวจท้องฟ้าโดยการใช้แผนที่ดาว สังเกตกลุ่มดาวจักรราศี กลุ่มดาวสำคัญทั้งขั้วฟ้าเหนือและซีกฟ้าใต้ วัดมุมดาว รู้จักกลุ่มดาวที่บอกตำแหน่งดาวเหนือ รู้จักเส้นบนท้องฟ้า ส่องดูดาวเคราะห์ในคืนนี้มีดาวศุกร์ ดาวอังคาร ผ่านกล้องโทรทรรศน์สังเกตกระจุกดาวลูกไก่ (M45)  เนบิวลาโอไรออน (M42) กาแล็กซีเพื่อนบ้าน แอนดรอเมดา (M31) และชมทางช้างเผือก (อาจจะได้เห็นดาวตกด้วย)
22:00 น. รับประทานอาหารว่าง กาแฟ โอวัลติน ร้อนๆ คลายหนาวกัน
23:00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือท่านใดที่ยังไม่ง่วงอยากจะถ่ายภาพดาว อยากจะดูดาวต่อ กระจุกดาวเปิดในกลุ่มดาวคนคู่ (M35)  เนบิวลาปู (M1)   ผ่านกล้องโทรทรรศน์

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์  2560
04:00 น. ตื่นมาดูกลุ่มดาวใหม่ที่ขึ้นมาก่อนเช้า มาช่วยกันล่าดาวเทียมกัน (เป็นจุดแสงสว่างเหมือนดาวแต่สว่างเคลื่อนที่) ดูดาวเคราะห์อีก ดวงที่ขึ้นมาตอนเช้าคือ วงแหวนดาวเสาร์ และดาวพฤหัสบดีพร้อมดวงจันทร์บริวาร ดวงใหญ่  ผ่านกล้องโทรทรรศน์    สังเกตดาวฤกษ์ที่ได้ชื่อไทยในเอกภพ ชื่อดาวชาละวัน ซึ่งอยู่ในกลุ่มดาวหมีใหญ่ หรือที่คนไทยเรียกว่า กลุ่มดาวจระเข้
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า พักผ่อนตามอัธยาศัย  เตรียมตัวเดินทางออกจากที่พัก
08:00 น. ออกเดินทางไปเที่ยวตลาดริมแม่น้ำโขง  ตลาดท่าเสด็จ จังหวัดหนองคาย
11:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  อาหารพื้นเมือง หนองคาย
12:00น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
21:00 น. ถีงกรุงเทพฯ ที่สมาคมดาราศาสตร์ไทยโดยสวัสดิภาพ

หมดเขตรับสมัครลงทะเบียน วันพุธที่  15  กุมภาพันธ์  2560  (รับจำนวนจำกัด 16 ท่าน)

อัตราค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสัญจร

ประเภทห้องพักอัตราค่าสมัครต่อคน (บาท) บุคคลทั่วไปอัตราค่าสมัครต่อคน (บาท) สำหรับสมาชิกฯ
ห้องพัก พัก คน)6,350.-6,050.-
ห้องพัก พัก คน)6,650.-6,350.-
สมัครมาเป็นกลุ่ม คนขึ้นไปลดลงท่านละ 100.--


หมายเหตุ
1.  กำหนดการดังกล่าวข้างต้น  อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามสภาพอากาศ
2.  ถ้าสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง ท่าน  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ขอยกเลิกจัดกิจกรรม (สมาคมฯ จะคืนค่าลงทะเบียนให้กับสมาชิก)
3.  ในกรณีที่ท่านสมัครลงทะเบียนกิจกรรมสัญจรที่ชำระเงินแล้ว จะขอยกเลิกโปรดแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ดังนี้
    3.1  แจ้งภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์  คืนเงินค่าลงทะเบียนทั้งหมด
    3.2  แจ้งภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์  – 15 กุมภาพันธ์  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าลงทะเบียน 
    3.3  แจ้งหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์  สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิเก็บค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนของค่าลงทะเบียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สมาคมดาราศาสตร์ไทย เลขที่ 928 ชั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-381-7409 02-381-7410 หรือ 086 – 889 – 1672  คุณสุกัญญา  พึ่งผลงาม เจ้าหน้าที่สมาคมฯ โทรสาร. 02-381-7410  หรือที่ E-mail: thaiastro@hotmail.com  เว็บไซต์ http://thaiastro.nectec.or.th
Facebook สมาคมดาราศาสตร์ไทย https://www.facebook.com/groups/thaiastro/ 
หรือ https://www.facebook.com/ThaiAstronomicalSociety


ใบสมัคร