กาแล็กซี - galaxy

กาแล็กซีหรือ ดาราจักร เป็นกลุ่มของดาวฤกษ์นับล้านดวง อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยแรงดึงดูดร่วมกันของดาวแต่ละดวง กาแล็กซีมีขนาดน้อยใหญ่ต่างกันเช่นเดียวกับจำนวนของดาว กาแล็กซีที่เล็กที่สุดมีดาวอยู่เพียง 100,000 ดวง กาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดมีดาวถึง 3 ล้านล้านดวง

กาแล็กซีแบบกังหัน (spiral galaxy) มีรูปร่างแบน ตรงกลางเป็นทรงกลมเป็นกระเปาะ มีแขนเหยียดออกไปหลายอันและตีเกลียวดูเป็นรูปเหมือนกังหัน กาแล็กซีแบบกังหันมีคาน (barred spiral galaxy) มีลักษณะคล้ายกับกาแล็กซีแบบกังหัน แต่ที่กระเปาะใจกลางของกาแล็กซีจะมีคานยื่นออกมาสองด้าน และที่ปลายคานมีแขนออกไป มองดูคล้ายกับหัวฉีดน้ำในสนามหญ้า กาแล็กซีอีกแบบหนึ่งคือ กาแล็กซีแบบรี (eliptical galaxy) มองดูคล้ายกับซิการ์ กาแล็กซีชนิดนี้มักจะเป็นกาแล็กซีที่มีอายุมาก เต็มไปด้วยดาวแก่ที่ใกล้จะดับ ชนิดสุดท้ายเป็นกาแล็กซีแบบไม่มีรูปร่างที่แน่นอน