แสงเหนือ-แสงใต้ - aurora

[แสงเหนือ-แสงใต้]
ปรากฏการณ์ที่ปรากฏเป็นแนวแสงสว่างบนท้องฟ้ายามค่ำคืน รูปร่างคล้ายกับม่านและมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างรวดเร็ว มักเกิดขึ้นบริเวณที่ละติจูดสูงเช่นบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือและใกล้ขั้วโลกใต้ แสงเหนือ-แสงใต้มักเกิดขึ้นที่ชั้นบรรยากาศ การปรากฏแสงเหนือ-แสงใต้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับปรากฏการณ์บนดวงอาทิตย์ เช่นคาบของดวงอาทิตย์ การหมุนรอบตัวเองของดวงอาทิตย์ ฤดูกาลและสนามแม่เหล็กโลก