ห้องภาพท้องฟ้า

เรียนรู้เรื่องสุริยคราสบางส่วน

เรียนรู้เรื่องสุริยคราสบางส่วน

ถ่ายภาพโดย : บุญเจริญ ธรรมประสิทธิ์ (boonchar@gmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 15 มกราคม 2553 เวลา 15.43 น.

FinePix S2000HD 1/120s f/7 iso 125 กลับจากโรงเรียน ท้องฟ้ากำลังเกิดสุริยคราสบางส่วน