ห้องภาพท้องฟ้า

สุริยุปราคาพื้นหน้าบ้าน

สุริยุปราคาพื้นหน้าบ้าน

ถ่ายภาพโดย : วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

สถานที่ : อ.เมือง จ.ระยอง

วัน/เวลา : 15 มกราคม 2553 16:45 น.

Canon Powershot D10, 6.2 mm., 1/60 วินาที, ISO100, f/2.8