ห้องภาพท้องฟ้า

จันทร์ค้างฟ้า

จันทร์ค้างฟ้า

ถ่ายภาพโดย : ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ (rith.conan@gmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 23 พฤศจิกายน 2552 16:02 น.

Sony DSC-W150