ห้องภาพท้องฟ้า

Trasit of Venus June 6, 2012

Trasit of Venus June 6, 2012

ถ่ายภาพโดย : พรชัย รังษีธนะไพศาล [SunOod]

สถานที่ : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า นครนายก

วัน/เวลา : 6 มิถุนายน 2555 10:39 น.

Fujifilm FinePix S8000 fd, Solar milar Filter, 450 mm., 1/1200 S, f/5.6, ISO 100