ห้องภาพท้องฟ้า

ศุกราทิตย์แห่งสหัสวรรษ : Venus Transit 2012

ศุกราทิตย์แห่งสหัสวรรษ : Venus Transit 2012

ถ่ายภาพโดย : วรพล ไม้สน (pwa3_gis@hotmail.com)

สถานที่ : โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก

วัน/เวลา : 6 มิถุนายน 2555

FinePix HS10, 58 mm, f/5.7, 1/4 - 1/100 s, ISO 800, ใช้ฟิล์มกรองแสงอาทิตย์ของสมาคมดาราศาสตร์ไทย