ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวเคราะห์น้อย 2012 DA14

ดาวเคราะห์น้อย 2012 DA14

ถ่ายภาพโดย : ทีมถ่ายภาพสมาคมดาราศาสตร์ไทย

สถานที่ : เจ็ดคตโป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี

วัน/เวลา :

กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง 5.5" f/7, Monochrome CCD, ฐานยึดกล้องที่โปรแกรให้ติดตามดาวเคราะห์น้อย, เปิดหน้ากล้อง 12 วินาที