ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวหางแพนสตารส์

ดาวหางแพนสตารส์

ถ่ายภาพโดย : บุญตัน พิทธวงศ์

สถานที่ : สวนสาธารณะเกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

วัน/เวลา : 13 มีนาคม 2556 19:10 น.

SONY SLT-A55V, 8 วินาที, f/6.3, ISO 400, 200 มม.