ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวหางแพนสตารส์

ดาวหางแพนสตารส์

ถ่ายภาพโดย : สรภัณฑ์ เลิศอุดมลักษณ์

สถานที่ : Cape Dara Resort, พัทยา

วัน/เวลา : 13 มีนาคม 2556 19:05 น.

Nikon D7000, 200 mm. f/6.3, 1 S, ISO 800