ห้องภาพท้องฟ้า

ดาราจักรทางช้างเผือก

ดาราจักรทางช้างเผือก

ถ่ายภาพโดย : ปิยพงษ์ สมณะ (pjsamana@gmail.com)

สถานที่ : ดอยพระฌาน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

วัน/เวลา : 12 ก.ค. 2556 เวลา 23.02น.

Nikon D600 + Samyang 14mm f2.8 ISO3200 30sec WhiteBalance Auto ลดนอยส์ที่ความไวแสงสูง ไฟล์ RAW โปรแกรม ViewNX2