ห้องภาพท้องฟ้า

การเคลื่อนที่ของดาวศุกร์ ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

การเคลื่อนที่ของดาวศุกร์ ปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ถ่ายภาพโดย : ธีธัช กันยุบล (tee.proton@gmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 23-27 พฤศจิกายน 2556 19:00-20:00

Canon EOS 1100D, ISO6400, f/3.5, 2.5 seconds, 58mm Diameterlenz Full zoom เป็นการติดตามการเคลื่อนที่ของดาวศุกร์โดยสังเกตดาวศุกร์เทียบกับดาวฤกษ์ที่เป็นฉากหลัง สภาพอากาศในแต่ละวันมีความแปรปรวน ทำให้ภาพถ่ายอาจมีความ มืด-สว่าง ไม่เท่ากัน