ห้องภาพท้องฟ้า

Step of Lunar Eclipse 4 April 2015

Step of Lunar Eclipse 4 April 2015

ถ่ายภาพโดย : ภก.ธนกร จงสุขศิริ (thanakorn_c@yahoo.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 4 เมษายน 2558

Sony a700 (DSLR), Minolta 70-210mm f/4 (beercan), การตั้งค่ากล้องเรียงจากซ้ายไปขวา(แถวบน) : ISO400, f/5.6, 1.6s ; ISO100, f/8, 0.5s ; ISO100, f/8, 1/4s การตั้งค่ากล้องเรียงจากซ้ายไปขวา(แถวล่าง) : ISO100, f/8, 1/00s ; ISO100, f/11, 1/60s ; ISO100, f/11, 1/40s สภาพท้องฟ้า : ท้องฟ้าโปร่ง แทบไม่มีเมฆ