ห้องภาพท้องฟ้า

ทางช้างเผือกแห่งอุทยานแห่งชาติพุเตย ( Galaxy Of  Phutoey national park)

ทางช้างเผือกแห่งอุทยานแห่งชาติพุเตย ( Galaxy Of Phutoey national park)

ถ่ายภาพโดย : มงคล พิทักษ์หมู่ (angeloart1961@gmail.com)

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติพุเตย

วัน/เวลา :

Nikon D800E, Nikor 14-24mm., 16 mm. f/3.2, 25 วินาที