ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวเคียงเดือนคืนวันที่ 20 มิถุนายน 2558

ดาวเคียงเดือนคืนวันที่ 20 มิถุนายน 2558

ถ่ายภาพโดย : นพ.บุญเจริญ ธรรมประสิทธิ์ (boonchar@gmail.com)

สถานที่ :

วัน/เวลา : 20 มิถุนายน 2558

Samsung Galaxy 5S ตั้งกล้อง auto