ห้องภาพท้องฟ้า

Planetary Conjunction of Venus and Jupiter

Planetary Conjunction of Venus and Jupiter

ถ่ายภาพโดย : นายพรชัย รังษีธนะไพศาล

สถานที่ : สมาคมดาราศาสตร์ไทย

วัน/เวลา : 1 กรกฏาคม 2558 20:21:35

Nikon D7100 Digital Camera DSLR, Nikon DX VR AF-S NIKKON 18-140 mm. @ 50 mm., 1/2 sec f/29 ISO 6400