ห้องภาพท้องฟ้า

เนบิวลานายพราน  (M42)

เนบิวลานายพราน (M42)

ถ่ายภาพโดย : ศุภมิตร ผิวผาด (suppamitnono@gmail.com)

สถานที่ : ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วัน/เวลา : 18 ธันวาคม 2559 20:20 น.

Lens : Nexstar 8 SE Telescope focal length 2032 mm f/10 + 0.63 focal reducer + Advanced VX mount Camera : Nikon D5300 ISO 1000 , Exposure time 90 วินาที เทคนิค ถ่ายภาพจำนวน 13 ภาพที่เทคนิคเดียวกัน ใช้โปรแกรม DeepSkyStacker รวมภาพ (stack) เป็น 1 ภาพ แล้วเข้าโปรแกรม Photoshop เพื่อปรับภาพให้ดีขึ้น