ห้องภาพท้องฟ้า

พระจันทร์เต็มดวงครั้งสุดท้ายของปี 2559 (Last Full Moon 2016)

พระจันทร์เต็มดวงครั้งสุดท้ายของปี 2559 (Last Full Moon 2016)

ถ่ายภาพโดย : ศุภมิตร ผิวผาด (suppamitnono@gmail.com)

สถานที่ : ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วัน/เวลา : 14 ธันวาคม 2559 20:30

Lens : Nexstar 8 SE Telescope focal length 2032 mm f/10 + 0.63 focal reducer + Advanced VX mount Camera : Nikon D5300 ISO 100 , Exposure time 1/400 สภาพท้องฟ้าโปรดโปร่ง ถ่ายภาพจำนวน 10 ภาพที่เทคนิคเดียวกัน ใช้โปรแกรม Photoshop รวมภาพ(stack) เพิ่ม high pass filter ให้มีความชัดคมมากขึ้น และปรับ Brightness Contrast เพื่อให้ภาพออกมาดีขึ้น