ห้องภาพท้องฟ้า

ถ่ายภาพโดย : จักรกฤษณ์ เครือฟัก (Minecraftjoe@hotmail.com)

สถานที่ : สนามกีฬาโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม

วัน/เวลา : 18 มกราคม 2561 21:05 น.

NIKON D5600 f/5.6 ISO4000, 18 mm., 10 sec