ห้องภาพท้องฟ้า

ทางช้างเผือกกับเมฆแมกเจลเลน

ทางช้างเผือกกับเมฆแมกเจลเลน

ถ่ายภาพโดย : อภิษาณฑ์ ธรณไพบูลย์

สถานที่ : นิวซีแลนด์

วัน/เวลา : 11 เมษายน 2561

Fujijilm GFX 50S, f/4.5, 18 มม., ISO 10000, 6.5 วินาที