ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวหางจี-แซด (Comet 21P/Giacobini-Zinner)

ดาวหางจี-แซด (Comet 21P/Giacobini-Zinner)

ถ่ายภาพโดย : บัญญัติ ช่วยคง (bundung2@hotmail.com)

สถานที่ : อ.คลองท่อม จ.กระบี่

วัน/เวลา : 11 กันยายน 2561 เวลา 2:58 น.