ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวเคียงเดือน 29 พฤศจิกายน 2562

ดาวเคียงเดือน 29 พฤศจิกายน 2562

ถ่ายภาพโดย : ปนิวัตร เส้นเกษ (paniwad.s@kkumail.com)

สถานที่ : ริมถนนนิตโยธิน ตำบลพอกน้อย อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

วัน/เวลา : 29 พฤศจิายน 2562 เวลา 17:59

ถ่ายภาพจากกล้องโทรศัพท์มือถือ Vivo 1601 ในโหมดภาพถ่ายมืออาชีพ ระยะโฟกัส 3.7 mm รูรับแสง 2.2 เวลารับแสง 1 s iso 100