ห้องภาพท้องฟ้า

พฤหัสฯ เสาร์ แย่งเคียง เดือน

พฤหัสฯ เสาร์ แย่งเคียง เดือน

ถ่ายภาพโดย : โสภณ ชัยอนันต์วงศ์ (chaiasop@gmail.com)

สถานที่ : นครราชสีมา

วัน/เวลา : 19 พ.ย. 2563 19.30

ถ่ายด้วยกล้องมือถือ