ห้องภาพท้องฟ้า

4 Days Before Great Conjunction Jupiter-Saturn

4 Days Before Great Conjunction Jupiter-Saturn

ถ่ายภาพโดย : สิทธิชัย งามสมจิตร (stcnsc@gmail.com)

สถานที่ : บางปะกง ฉะเชิงเทรา

วัน/เวลา : 17 ธ.ค. 63

Canon EOS7D Tamron 16-300mm Crop Resize & Crop