ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวพฤหัส+เสาร์ใกล้กัน

ดาวพฤหัส+เสาร์ใกล้กัน

ถ่ายภาพโดย : กมล แย้มอุทัย (kamonyam0000@gmail.com)

สถานที่ : บ้านประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กทม.10900

วัน/เวลา : 5/10/15/21 ธ.ค.2563

ภาพถ่ายดาวพฤหัส กับดาวเสาร์ ระหว่างวันที่ 5 -21 ธ.ค2563 ที่อยู่ห่างกันแล้วค่อยโคจรมาใกล้กันมากที่สุดเมื่อ 18.21 น. 21 ธ.ค ถ่ายด้วยกล้อง canon G 1X ชัตเตอร์สปีด 1-2 วิ. หน้ากล้อง F 5.6-11 ใช้ขาตั้งกล้อง จากนั่นนำภาพแต่ละวันมาเรียงด้วยแอป MOLDIV