ห้องภาพท้องฟ้า

ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์

ดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์

ถ่ายภาพโดย : ณัฐวุฒิ คำทอง (bandidos1412@gmail.com)

สถานที่ : อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

วัน/เวลา : วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 00.45 น. โดยประมาณ

ภาพถ่ายเงาของดวงจันทร์ไอโอบนดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ ของคืนวันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 01.00 น. โดยประมาณ บันทึกเป็นวีดีโอด้วยกล้อง CANON 600D ผ่านกล้องดูดาวแบบผสมขนาดหน้ากล้อง 150 มิลลิเมตร ผ่าน Barlow 3x ปรับแต่งด้วยโปรแกรม PIPP และ RegiStax 6 ปรับภาพด้วย Photoshop CS6