ฝนดาวตกลีโอนิดส์

ฝนดาวตกลีโอนิดส์
ถ่ายภาพโดย : วรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต
สถานที่ : โรงเรียนนายร้อย จปร. เขาชะโงก
วัน/เวลา : 18 พฤศจิกายน 2541
กล้อง SLR เลนส์ 35 มม. ฟิล์ม Kodak 400 เปิดหน้ากล้องนาน 10 นาที