ไฟร์บอล ระเบิดใกล้ดาวเหนือ

ไฟร์บอล ระเบิดใกล้ดาวเหนือ
ถ่ายภาพโดย : วรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต
สถานที่ : โรงเรียนนายร้อย จปร. เขาชะโงก จ.นครนายก
วัน/เวลา : 18 พฤศจิกายน 2541 4.00 น.
กล้อง SLR เลนส์ 35 มม. ฟิล์ม Kodak 400 เปิดหน้ากล้องนาน 8 นาที