ฝนดาวตกลีโอนิดส์

ฝนดาวตกลีโอนิดส์
ถ่ายภาพโดย : วรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต
สถานที่ : โรงเรียนนายร้อย จปร. เขาชะโงก จ.นครนายก
วัน/เวลา : 18 พฤศจิกายน 2541