ดวงจันทร์บังดาวพฤหัสบดี

ดวงจันทร์บังดาวพฤหัสบดี
ถ่ายภาพโดย : วรวิทย์ ตันวุฒิบัณฑิต
สถานที่ : พุทธมณฑล จ.นครปฐม
วัน/เวลา : 1 พฤศจิกายน 2541