สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

พระจันทร์บังดาวอังคาร

นายกมล แย้มอุทัย

18/4/64

ดาวล้อมจันทร์

กมล แย้มอุทัย

11/1/64

ดาวพฤหัส+เสาร์ใกล้กัน

กมล แย้มอุทัย

22/12/63

4 Days Before Great Conjunction Jupiter-Saturn

สิทธิชัย งามสมจิตร

17/12/63

พระจันทร์เสี้ยว

ลือชัย

20/11/63

พฤหัสฯ เสาร์ แย่งเคียง เดือน

โสภณ ชัยอนันต์วงศ์

19/11/63

กลุ่มดาวนายพราน

นายยศพล พิมพ์อักษร

23/10/63

ดาวพฤหัสเคียงเดือน

นายยศพล พิมพ์อักษร

23/10/63

Saturn Moon Jupiter Conjunction

สิทธิชัย งามสมจิตร

29/9/63

ดาวตกคนคู่กับกลุ่มดาวสุนัขใหญ่

นายหัสรินทร์ ซ้ายสุข

13/9/63

ดาวเคียงเดือน 29 พฤศจิกายน 2562

ปนิวัตร เส้นเกษ

13/9/63

สุริยุปราคาบางส่วน 21 มิถุนายน 2563

นางสาวจิระภา วงษ์มณี

13/9/63

C/2020 F3 (NEOWISE)

Worasak JaiChalad

8/7/63

Super Full Moon สี

เชิดพงศ์ วิสารทานนท์

11/4/63

ดาวศุกร์เคียงกระจุกดาวลูกไก่

เชิดพงศ์ วิสารทานนท์

4/4/63

จันทร์สีคืนไก่สุก

เชิดพงศ์ วิสารทานนท์

4/4/63

สุริยุปราคา 26 ธันวาคม 2562 จากสิงคโปร์

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ

29/12/62

สุริยุปราคาบางส่วน ณ กรุงเทพฯ 26 ธันวาคม 2562

ชุติมันต์ พิสิษฐ์ธนาดุล

27/12/62

การเกิดสุริยุปราคาบางส่วน 26 ธันวาคม 2562

ดร.ยอดธง รอดแก้ว

27/12/62

สุริยุปราคาบางส่วน 26 ธันวาคม 2562

วิมุติ วสะหลาย

27/12/62