สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ห้องภาพท้องฟ้า

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

"ห้องภาพท้องฟ้า" นี้เป็นหน้าที่แสดงภาพถ่ายท้องฟ้าหรือภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ หากนักถ่ายภาพท่านใดมีภาพถ่ายท้องฟ้าสวย ๆ สมาคมดาราศาสตร์ไทยขอเชิญชวนนักถ่ายภาพท้องฟ้าชาวไทย ส่งผลงานมายังห้องภาพท้องฟ้านี้ เพื่อเผยแพร่และชื่นชมโดยทั่วกัน


ภาพล่าสุด

สุริยุปราคาพื้นหน้าบ้าน

วิมุติ วสะหลาย

15/1/53

Galaxy M-74 in Pisces

ตระกูลจิตร จิตตไสยะพันธ์

15/1/53

partial eclipse 15.01.53

บุญเจริญ ธรรมประสิทธิ์

15/1/53

เรียนรู้เรื่องสุริยคราสบางส่วน

บุญเจริญ ธรรมประสิทธิ์

15/1/53

สุริยคราสเหนือกระโจมแก้ว

โอภาส ชาญมงคล

15/1/53

จันทร์ค้างฟ้า

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ

4/1/53

จันทร์ค้างฟ้า

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ

4/1/53

จันทรุปราคาคืนสองปี

ธรรมฤทธิ์ ลิขิตธีรเมธ

4/1/53

ดาวพฤหัส4ทุ่ม

ด.ช.อภิสิทธิ์ ตั้งตรงสุนทร