สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ในเมื่อรังสีที่ถูกสร้างขึ้นที่ปฏิกิริยาที่ใจกลางดวงอาทิตย์เป็นรังสีแกมมาที่มองไม่เห็นแล้ว แสงจากดวงอาทิตย์มาจากไหน?

รังสีแกมมาที่เกิดที่ใจกลางดวงอาทิตย์ไม่ได้เดินทางออกนอกดวงอาทิตย์โดยตรง รังสีจะชนกับมวลภายในเนื้อดวงอาทิตย์และจะสะท้อนไปมาอยู่เป็นเวลานานนับล้านปีกว่าจะเดินทางมาถึงผิวดวงอาทิตย์ได้ ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นพลังงานของมันได้ลดลงไปมากจนความยาวคลื่นย้ายจากย่านรังสีแกมมามาสู่ในย่านแสงขาว เราจึงมองเห็นแสงจากดวงอาทิตย์


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ