สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

คำว่าจักรวาลกับเอกภพเหมือนกันหรือไม่?

เหมือนกัน เพราะมาจากคำภาษาอังกฤษว่า Universe เหมือนกัน ในปัจจุบันจะนิยมใช้คำว่า เอกภพ มากกว่า

ยังมีอีกคำหนึ่งที่ควรกล่าวถึงในที่นี้คือคำว่า สุริยจักรวาล ซึ่งคำนี้เป็นคำที่เลิกใช้แล้ว ควรใช้คำว่า ระบบสุริยะ แทน ซึ่งสอดคล้องกับภาษาอังกฤษว่า Solar system อันหมายถึงระบบที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์และมีดาวเคราะห์เป็นบริวาร ในเอกภพนั้นอาจมีหลาย ๆ ระบบสุริยะก็ได้ ระบบสุริยะของดวงอาทิตย์ที่เราอาศัยอยู่นี้ก็เรียกว่า ระบบสุริยะของเรา จะเห็นว่าคำว่าสุริยะจักรวาลนั้นนอกจากไม่สอดคล้องกับคำต้นกำเนิดในภาษาอังกฤษแล้ว ยังอาจทำให้เข้าใจผิด ไพล่นึกไปถึงจักรวาลหรือเอกภพอีกด้วย


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ