สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

อยากเขียนจดหมายคุยกับนักบินอวกาศคนโปรดจะต้องเขียนไปที่ไหน?

เขียนจดหมายไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้

(ชื่อนักบินอวกาศ)
Astronaut Office
Mail Code CB
Lyndon B. Johnson Space Center
Houston, TX 77058

แต่ถ้าเป็นนักบินอวกาศที่เกษียณแล้วก็ให้เขียนไปที่อยู่นี้แทน

Correspondence Clerk
Public Affairs Office Library
Mail Code AP4
Johnson Space Center
Houston, TX 77058

แล้วอย่าลืมเขียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยล่ะ


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ