สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาราศาสตร์แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรบ้าง?

ดาราศาสตร์แบ่งตามอุปกรณ์ หรือช่วงคลื่นของรังสีที่มาจากดวงดาวได้ดังนี้คือ
ดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นแสงสว่าง (Optical Astronomy) ซึ่งต้องอาศัยกล้องโทรทรรศน์ขนาดต่าง ๆ กัน ที่สามารถสังเกตดวงดาวได้ โดยอาศัยพลังงานของดวงดาวในช่วงคลื่นแสงสว่าง
ดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นวิทยุ (Radio Astronomy) หรือดาราศาสตร์วิทยุ อุปกรณ์สำคัญคือ กล้องโทรทรรศน์วิทยุ
ดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นอินฟราเรด (IR Astronomy)
ดาราศาสตร์ในช่วงคลื่นสั้น(UV X-Ray Astronomy) อุปกรณ์สำคัญคือกล้อง UV และกล้อง X-Ray ในดาวเทียมที่โคจรรอบโลก
ดาราศาสตร์แบ่งตามธรรมชาติของศาสตร์
ดาราศาสตร์ภาคทฤษฎี
ดาราศาสตร์ภาคสังเกตการณ์
ดาราศาสตร์แบ่งตามดาวที่ศึกษา เช่น
ดวงอาทิตย์ (Solar)
ดาวเคราะห์และบริวารอื่นของดวงอาทิตย์ (Planetary)
ดาวคู่ (Binary Stars) และดาวฤกษ์
วัตถุระหว่างดวงดาว (Interstellar Matters)
เอกภพวิทยา (Cosmology)
ดาราจักร และระบบนอกดาราจักร (Galactic Structure Systems)


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ