สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดาวฤกษ์ส่องแสงได้อย่างไร?

แรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์ทำให้เกิดความร้อนที่ใจกลางดาว ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบหลอมนิวเคลียสของไฮโดรเจน พลังงานจากปฏิกิริยาทำให้ดาวคงสภาพอยู่ได้โดยไม่ยุบตัวลงไป ผลจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ทำให้มีรังสีออกจากใจกลางจนถึงผิวดาว เกิดเป็นแสงในย่านความยาวคลื่นต่าง ๆ กันจำนวนมาก


วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ