สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ค้นหาตามคำสำคัญ

สารพันคำถามดาราศาสตร์

ดวงอาทิตย์มีกำลังเท่าใด?

กำลังที่ดวงอาทิตย์แผ่ออกมาคือ 383,000,000,000,000,000,000,000,000 วัตต์ ส่วนกำลังของดวงอาทิตย์ตกบนพื้นโลกคือ 1,300 วัตต์ต่อตารางเมตรวิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)

ป้ายกำกับ