สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เคปเลอร์กู่ไม่กลับ ปิดฉากภารกิจ

เคปเลอร์กู่ไม่กลับ ปิดฉากภารกิจ

29 ส.ค. 2556
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ไม่มียานอวกาศลำใดที่จะมีผลงานโดดเด่นไปกว่า กล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ ซึ่งเป็นยานสำรวจดาวเคราะห์ในระบบสุริยะอื่นขององค์การนาซา
แต่ชื่อของเคปเลอร์กำลังจะกลายเป็นอดีต เนื่องจากยานอยู่ในสภาพที่ไม่อาจปฏิบัติภารกิจด้วยความแม่นยำดังที่เคยเป็นอยู่ได้อีกต่อไป
กล้องเคปเลอร์มีอุปกรณ์ที่เรียกว่าล้อปฏิกิริยาอยู่สี่ล้อ เป็นอุปกรณ์คล้ายไจโรสโกป มีหน้าที่ควบคุมการหันเหทิศทางของกล้องให้ไปในทิศทางที่ต้องการอย่างแม่นยำ แต่อุปกรณ์นี้ได้เสียหายไปสองล้อ ล้อแรกเสียไปในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ส่วนล้อที่สองเสียไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ระบบจะทำงานได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีล้อที่ใช้งานได้ไม่ต่ำกว่าสามล้อ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกู้ชีพอุปกรณ์นี้ให้ได้อย่างน้อยหนึ่งตัว 
ช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะวิศวกรของยานได้พยายามที่จะกู้สถานการณ์ให้กลับมาสู่สภาพปกติ แต่จนในที่สุดก็ต้องตัดสินใจล้มเลิกความพยายามดังกล่าว และหันไปพิจารณาทางเลือกสำหรับภารกิจต่อไปที่พอจะปฏิบัติได้ด้วยสภาพของยานในขณะนี้ ซึ่งคาดว่าจะได้รู้ผลกันในก่อนสิ้นปีนี้ 
กล้องเคปเลอร์ขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อปี 2552 และได้ปฏิบัติภารกิจหลักจนจบสิ้นในเดือนพฤศจิกายน 2555 เนื่องจากขณะนั้นยานยังอยู่ในสภาพดีจึงมีภารกิจภาคเสริม ซึ่งดำเนินการต่อทันที ภารกิจภาคเสริมมีอายุตามที่กำหนดไว้สี่ปี แต่ก็ต้องมาสะดุดลงด้วยเหตุที่เกิดขึ้นกับล้อปฏิกิริยาดังกล่าว
จากข้อมูลที่ได้มาในช่วงครึ่งแรกของภารกิจ เคปเลอร์พบดาวเคราะห์ที่ยืนยันได้แล้วถึง 135 ดวง และยังมีที่รอการยืนยันอีกกว่า 3,500 กรณี ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงวิเคราะห์ข้อมูลจากยานที่ใช้เวลาเก็บนานสี่ปีต่อไป คาดว่าตัวเลขดาวเคราะห์จะเพิ่มขึ้นอีกนับร้อยดวงเป็นอย่างน้อย ในจำนวนนี้อาจมีดาวเคราะห์เอื้ออาศัยคล้ายโลกที่นักวิทยาศาสตร์รอคอยอยู่ก็เป็นได้
กล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์

กล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์ (จาก NASA)

ที่มา: