สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ภาพยานอวกาศ NEAR

ภาพยานอวกาศ NEAR

1 ก.ค. 2541
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
นายกอร์ดอน การ์ราดด์ นักดาราศาสตรํสมัครเล่นชาวออสเตรเลีย ได้สามารถถ่ายภาพยานอวกาศ NEAR ได้ในขณะที่ยานอยู่ห่างจากโลกถึง 33.6 ล้านกิโลเมตร เป็นสถิติใหม่ของการถ่ายภาพวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นที่ระยะไกลที่สุด ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงที่ยานอวกาศได้หันยานเป็นมุมพอดีที่แสงอาทิตย์จะสะท้อนแผงเซลล์สุริยะของยาน แล้วสะท้อนเข้ามายังโลกพอดี นายกอร์ดอนได้ถ่ายภาพเอาไว้ ภาพด้วยกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร หลังจากนั้นจึงได้นำภาพทั้ง มารวมกันเพื่อตรวจหาตำแหน่งของยานในรูปภาพ ยานอวกาศ NEAR นี้จะไปถึงปลายทางคือดาวเคราะห์น้อย อีรอส (Eros) ในปลายปีนี้