บุกดาวอังคาร

2 มกราคม 2545 รายงานโดย: ปณัฐพงศ์ จันทรวัฒนาวณิช (panatpongc@yahoo.com)

ภายในเวลา 2 ปีข้างหน้า ดาวอังคารจะถูกรายล้อมไปด้วยยานอวกาศที่ถูกส่งจากโลกโดยประเทศต่างๆ ยานอวกาศจะร่วมกันใช้ช่องสัญญาณในการสื่อสาร เพื่อขจัดปัญหาข้อจำกัดของจำนวนช่องสัญญาณในการส่งข้อมูลกลับมายังโลก

โดยในช่วงก่อนวันคริสต์มาสปี 2546 ยานอวกาศ 2 ลำขององค์การอวกาศยุโรปคือ มาร์สเอ็กซ์เพรสและยาน Beagle 2 หลังจากนั้นยานอวกาศโนะโซะมิของญี่ปุ่นและยานโรเวอร์ของนาซาจะมาสมทบในช่วงต้นปี 2547 โดยยานอวกาศทั้งหมดจะทำงานร่วมกับยานโอเดสซีของนาซาที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ในขณะนี้

ในปี 2547 ยานอวกาศจำนวน 6 ลำ (ยานสำรวจภาคพื่นดิน 3 ลำและยานโคจรรอบดาวเคราะห์อีก 3 ลำ) จะส่งข้อมูลมหาศาลกลับมายังโลกภายใต้ข้อจำกัดของจำนวนช่องสัญญาณในการสื่อสาร ข้อมูลต่างๆ จะถูกส่งมายังโลกได้ ก็ต่อเมื่อ เสาอากาศของยานอวกาศอยู่ในแนวเดียวกับโลก และเนื่องจากการหมุนรอบตัวของดาวอังคารและโลก รวมถึงการโคจรรอบดาวอังคารของยานโคจรทำให้ยานอวกาศแต่ละลำมีเวลาในการส่งข้อมูลกลับมายังโลกที่แตกต่างกัน

ถึงแม้เราจะมีวิธีการและเทคโนโลยีดังกล่าว แต่ยานอวกาศยังคงจำเป็นต้องเปิดช่องสัญญาณในการติดต่อแทบตลอดเวลา รวมถึงการจัดเตรียมช่องสัญญาณให้เพิ่มมากขึ้นยังคงถือเป็นหลักประกันสำหรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ด้วยเทคนิคดังกล่าวยานมาร์สเอ็กซ์เพรสจะถ่ายทอดข้อมูลที่ได้รับจากยานโรเวอร์ทั้งสองลำของนาซากลับมายังโลก ส่วนยาน Beagle 2 สามารถส่งข้อมูลของตนผ่านไปยังยานมาร์สโอเดสซีได้เช่นกัน มีเพียงยานโนะโซะมิของญี่ปุ่นเท่านั้นที่มีระบบการสื่อสารเป็นของตนเอง

ที่มา: