สมาคมดาราศาสตร์ไทย

พบทะเลสาบที่ขั้วใต้ของไททัน

พบทะเลสาบที่ขั้วใต้ของไททัน

31 ต.ค. 2550
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
ไททันเป็นดวงจันทร์บริวารดาวเคราะห์ที่น่าสนใจที่สุดดวงหนึ่งในระบบสุริยะ เพราะมีลักษณะหลายอย่างที่เหมือนดาวเคราะห์มากกว่าดวงจันทร์ นักดาราศาสตร์พบว่าที่นั่นมีทั้งบรรยากาศ ฝน มีทั้งเมฆ และแม้แต่ทะเลสาบ

จนถึงปัจจุบัน ยานแคสซีนีได้ทำแผนที่พื้นผิวของดวงจันทร์ไททันบริเวณขั้วเหนือ (ตั้งแต่ละติจูด 60 องศาเหนือขึ้นไป) ด้วยเรดาร์มาได้ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์แล้ว ในจำนวนนี้นักดาราศาสตร์พบว่ามีพื้นที่ถึงร้อยละ 14 ที่อาจเป็นทะเลสาบที่กักเก็บมีเทนและอีเทนเหลว

แผนที่นี้ได้จากการปะติดปะต่อภาพที่ถ่ายได้จากยานแคสซีนีขณะเฉียดเข้าใกล้ดวงจันทร์เจ็ดครั้งในช่วงเวลาปีครึ่งที่ผ่านมา พบว่ามีทะเลสาบอย่างน้อยหนึ่งแห่งที่ใหญ่กว่าทะเลสาบซูพีเรียร์เสียอีก

"นี่เหมือนกับการทำแผนที่แอแลสกา แคนาดาตอนเหนือ กรีนแลนด์ สแกนดิเนเวีย และรัสเซียตอนเหนือเป็นครั้งแรก" โรซาลี โลเปส นักวิทยาศาสตร์เรดาของแคสซีนีประจำห้องทดลองเจพีแอลของนาซากล่าว 

บนไททันมีฝนตกด้วย แต่สิ่งที่ตกไม่ใช้น้ำ เป็นมีเทนและอีเทนเหลว ไหลรินมารวมเป็นทะเลสาบ บริเวณใกล้ขั้วเหนือของไททันมีทะเลอยู่อย่างดกดื่น โดยเฉพาะในฤดูหนาว กระแสมีเทนและอีเทนยังกัดเซาะให้เกิดระบบแม่น้ำลำคลองบนผิวดวงจันทร์อีกด้วย 

และเมื่อแคสซีนีได้ย้ายไปสำรวจที่ขั้วใต้ของไททันแทน นักดาราศาสตร์จึงพยายามให้แคสซีนีค้นหาว่าที่ขั้วใต้จะมีทะเลสาบเหมือบขั้วเหนือหรือไม่ และในที่สุดก็พบจริง ๆ แคสซีนีพบทะเลสาบแห่งใหม่อีกสามแห่ง

นักดาราศาสตร์ให้ความสนใจกับความแตกต่างระหว่างพื้นที่บริเวณขั้วเหนือและขั้วใต้มาก ขณะนี้ที่ขั้วเหนือเป็นฤดูหนาวและขั้วใต้เป็นฤดูร้อน ฤดูหนึ่งบนไททันยาวนาน 7.5 ปี หรือหนึ่งในสี่ของปีดาวเสาร์ การติดตามเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทะเลสาบตามฤดูกาลจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี

บนโลก ทะเลสาบเกิดขึ้นจากน้ำไหลไปรวมกันที่บริเวณที่เป็นแอ่ง หรือเกิดจากรอยแยกบนแผ่นดินตัดผ่านชั้นน้ำบาดาล โลเปสและคณะคิดว่าแอ่งที่เป็นทะเลสาบบนไททันน่าจะเกิดจากกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภูเขาไฟหรือเกิดจากการกัดกร่อนของคาสต์แบบหนึ่ง เป็นผลให้แผ่นดินกลายเป็นแอ่งให้ของเหลวขังอยู่ได้ ทะเลสาบแบบคาสต์พบได้หลายแห่งบนโลก เช่นในมินเนสโซตาและฟลอริดาตอนกลาง

ทะเลสาบสองในสามแห่งที่เพิ่งค้นพบที่ขั้วใต้ของไททัน

ทะเลสาบสองในสามแห่งที่เพิ่งค้นพบที่ขั้วใต้ของไททัน

ทะเลสาบแบบคาสต์แห่งหนึ่งในสเปน

ทะเลสาบแบบคาสต์แห่งหนึ่งในสเปน

แผนที่บริเวณขั้วเหนือของไททันที่สร้างขึ้นจากการใช้เรดาร์ของยานแคสซีนี

แผนที่บริเวณขั้วเหนือของไททันที่สร้างขึ้นจากการใช้เรดาร์ของยานแคสซีนี

ที่มา: