สมาคมดาราศาสตร์ไทย

เป้าหมายดาวเคราะห์น้อยของโรเซตตา

เป้าหมายดาวเคราะห์น้อยของโรเซตตา

14 มี.ค. 2547
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม คณะทำงานของยานโรเซตตาได้ตัดสินใจเลือกเป้าหมายการสำรวจของยานเป็นที่แน่นอนแล้ว

โรเซตตาเป็นยานสำรวจดาวหางขององค์การอวกาศยุโรปหรืออีซา เป้าหมายหลักที่กำหนดไว้คือ ดาวหางชูรูย์มอฟ-เกราซีเมนโค ยานนี้ได้รับการออกแบบมาให้สำรวจดาวเคราะห์น้อยบางดวงระหว่างการเดินทางได้ด้วย แต่การเลือกเป้าหมายของแถมนี้จะกระทำได้หลังจากที่ยานได้ขึ้นสู่อวกาศและปรับทิศทางเข้าสู่เส้นทางหลักแล้ว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของอีซาสามารถประเมินจำนวนพลังงานที่หลงเหลืออยู่ในยานก่อน แล้วจึงสามารถเลือกเป้าหมายที่เหมาะสม เป้าหมายที่เลือกคือ ดาวเคราะห์น้อย สไตนส์ (Steins) และลูเทเทีย (Lutetia)

ดาวเคราะห์น้อยสองดวงนี้มีสมบัติต่างกันหลายด้าน ดาวเคราะห์น้อยสไตนส์ค่อนข้างเล็ก มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงไม่กี่กิโลเมตร ยานจะไปถึงดาวเคราะห์น้อยดวงนี้ในวันที่ กันยายน 2551 ที่ระยะห่างเพียง 1,700 กิโลเมตร ในขณะที่ยานเข้าสู่แถบดาวเคราะห์น้อยหลักด้วยความเร็วค่อนข้างต่ำประมาณ กิโลเมตรต่อวินาที 

  

ส่วนดาวเคราะห์น้อยลูเทเทียใหญ่กว่าสไตนส์มาก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตร โรเซตตาจะเข้าใกล้ด้วยระยะห่าง 3,000 กิโลเมตรเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2553 ด้วยอัตราเร็ว 15 กิโลเมตรต่อวินาที ซึ่งเป็นช่วงที่ยานผ่านแถบดาวเคราะห์น้อยหลักเป็นครั้งที่สอง

ยานโรเซตตาจะถ่ายภาพดาวเคราะห์น้อยทั้งสองด้วยความละเอียดสูง วัดมวล ความหนาแน่น องค์ประกอบ อุณหภูมิใต้พื้นผิว และจะค้นหาแก๊สและฝุ่นรอบ ๆ ดาวเคราะห์น้อยทั้งสองนี้ด้วย

หลังจากนั้นยานโรเซตตาก็จะไปถึงไปถึงเป้าหมายปลายทางคือดาวหาง 67P/ชูรูย์มอฟ-เกราซีเมนโคในปี 2557 และจะโคจรรอบดาวหางเป็นเวลา 17 เดือน

ยานโรเซตตาขององค์การอวกาศยุโรป

ยานโรเซตตาขององค์การอวกาศยุโรป

ที่มา: