สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดวงจันทร์ใหม่ของดาวเสาร์

ดวงจันทร์ใหม่ของดาวเสาร์

23 เม.ย. 2546
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวายและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ได้ค้นพบดวงจันทร์ดวงใหม่ของดาวเสาร์เพิ่มขึ้นอีก ดวง 

ดวงจันทร์ดวงนี้พบเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ด้วยกล้องซุบะรุ ขนาด 8.3 เมตร ที่ยอดเขามานาเคอา หลังจากนั้นจึงติดตามวัตถุดวงนี้ด้วยกล้องซุบะรุและกล้องขนาด 2.2 เมตรของมหาวิทยาลัยฮาวายเพื่อหาวงโคจรที่แน่นอน จนในที่สุดจึงแน่ใจได้ว่าเป็นบริวารของดาวเสาร์จริง ๆ และได้รับการประกาศเป็นทางการจากสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลเมื่อวันที่ เมษายนที่ผ่านมา 

จากความสว่างปรากฏ คาดว่าดวงจันทร์ดวงใหม่นี้มีความกว้าง กิโลเมตร ได้ชื่อชั่วคราวว่า S/2003 S1 มีวงโคจรถอยหลัง เป็นดวงจันทร์ดวงแรกของดาวเสาร์ที่ค้นพบหลังปี 2543 การค้นพบนี้ทำให้ดาวเสาร์มีดวงจันทร์เป็นบริวารที่รู้จักแล้ว 31 ดวง 

S/2003 S1 ดวงจันทร์ใหม่ล่าสุดของดาวเสาร์ ถ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ด้วงกล้องซุบะรุขนาด 8.3 เมตร ภาพทั้งสองถ่ายห่างกัน 38 นาที (ภาพจาก Scott S. Sheppard/University of Hawaii)

S/2003 S1 ดวงจันทร์ใหม่ล่าสุดของดาวเสาร์ ถ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ด้วงกล้องซุบะรุขนาด 8.3 เมตร ภาพทั้งสองถ่ายห่างกัน 38 นาที (ภาพจาก Scott S. Sheppard/University of Hawaii)

ที่มา: