สมาคมดาราศาสตร์ไทย

แมรีคืนชีพ

แมรีคืนชีพ

29 มี.ค. 2545
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
แมรี (MARIE--Matian Radiation Environment Experiment) หนึ่งในสามอุปกรณ์สำคัญของยานมาร์สโอดิสซีย์ กลับมาทำงานได้แล้ว หลังจากหยุดการทำงานไปนานหลายเดือน 

แมรี เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดความเข้มข้นของรังสีในอวกาศบริเวณใกล้เคียงกับดาวอังคาร เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนป้องกันอันตรายจากรังสีให้กับมนุษย์อวกาศที่จะไปดาวอังคารในอนาคต รังสีในอวกาศมีทั้งรังสีที่มาจากดวงอาทิตย์โดยตรงและที่มาจากภายนอกระบบสุริยะ 

ในช่วงแรกหลังจากที่มาร์สโอดิสซีย์ออกเดินทางจากโลก แมรีทำงานได้เป็นอย่างดี ส่งข้อมูลที่มีประโยชน์กลับมายังโลกเป็นจำนวนมาก แต่ได้หยุดการทำงานไปในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว แม้ว่าทางเจพีแอล ผู้ควบคุมภารกิจของยานได้พยายามกู้สภาพของแมรีให้กลับมาทำงานหลายครั้งแต่ไม่เป็นผล หลังจากที่ยานไปเดินทางไปถึงดาวอังคารแล้ว ความพยายามกู้สภาพแมรีได้หยุดชะงักไปนับเดือนเนื่องจากทีมงานต้องทุ่มเทให้กับการปรับวงโคจรด้วยวิธีแอโรเบรกกิง เมื่อการปรับวงโคจรสำเร็จในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา การกู้สภาพแมรีจึงเริ่มต้นได้อีกครั้ง และประสบผลสำเร็จในที่สุด แมรีได้ตอบสนองคำสั่งและกลับมาทำงานได้อีกครั้ง 

ข้อมูลจากแมรีทำให้ทราบว่า รังสีแวดล้อมบริเวณดาวอังคารมีมากกว่าที่เคยคิดไว้มาก โดยเฉพาะรังสีจากนิวเคลียสของธาตุหนักนั้นมีมากเป็น เท่าของที่นักบินอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติจะได้รับเลยทีเดียว 

2001 มาร์สโอดิสซีย์

2001 มาร์สโอดิสซีย์

ที่มา: