สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ใจกลางดาราจักรของเรา

ใจกลางดาราจักรของเรา

28 ม.ค. 2545
รายงานโดย: ปณัฐพงศ์ จันทรวัฒนาวณิช (panatpongc@yahoo.com)
ผลการสังเกตของกล้องโทรทรรศน์อวกาศจันทราเปิดเผยให้เห็นถึงการกระจายตัวของรังสีเอกซ์บริเวณใจกลางดาราจักรของเรา การกระจายตัวดังกล่าวมีลักษณะเป็นแบบเส้นใยและกลุ่มเมฆขนาด 40 ปีแสง (บริเวณสีฟ้า) แหล่งกำเนิดรังสีเอกซ์นี้ซ่อนตัวอยู่ภายในแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุความเข้มข้นสูง (บริเวณสีแดง) 

การแผ่รังสีเอกซ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากการชนกันของอิเล็กตรอนที่มีพลังงานสูงซึ่งเกิดจากแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุกับกลุ่มก๊าซที่มีอุณหภูมิต่ำ กระบวนการดังกล่าวทำให้นักดาราศาสตร์มีคำตอบสำหรับคำถามเรื่องการกระจายตัวของรังสีเอกซ์ในบริเวณระนาบของดาราจักร ซึ่งสร้างความสงสัยให้กับนักดาราศาสตร์มากว่า 30 ปี 

การกระจายตัวของรังสีเอกซ์บริเวณใจกลางดาราจักรของเรา ภาพ:NASA/CXC/Northwestern/F.Zadeh et al.

การกระจายตัวของรังสีเอกซ์บริเวณใจกลางดาราจักรของเรา ภาพ:NASA/CXC/Northwestern/F.Zadeh et al.

ที่มา: