สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ประกาศสิ้นสุดโครงการดีปสเปซ 1

ประกาศสิ้นสุดโครงการดีปสเปซ 1

20 ธ.ค. 2544
รายงานโดย: ปณัฐพงศ์ จันทรวัฒนาวณิช (panatpongc@yahoo.com)
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา วิศวกรประจำห้องปฏิบัติการเจพีแอล (Jet Propulsion Laboratory) ของนาซาได้ประกาศสิ้นสุดโครงการดีปสเปซ ด้วยการปิดเครื่องยนต์หลักของยานลง ยานดีปสเปซ ถูกส่งขึ้นไปในอวกาศเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2541 โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสหัสวรรษใหม่ (New Mellenium program)

เป้าหมายส่วนหนึ่งของโครงการดีปสเปซ คือการศึกษาเทคโนโลยีการขับเคลื่อนยานอวกาศแบบใหม่ อาทิ ระบบนำร่องแบบไร้มนุษย์ เครื่องยนต์เชื้อเพลิงไอออน เป็นต้น ในช่วงแรกของโครงการดำเนินไปได้อย่างราบรื่น โดยเป้าหมายหลักของโครงการทั้ง 12 ประการสำเร็จลงโดยอาศัยเวลาเพียง เดือน แต่หลังจากนั้นก็เกิดปัญหาขึ้น โดยเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 ยานอวกาศได้เฉียดเข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อย เบรล (9969 Braille) แต่ต้องประสบกับปัญหาไม่สามารถวัดความสว่างของดาวเคราะห์น้อยได้ หลังจากนั้นเพียง เดือน กล้องถ่ายภาพที่ใช้ในระบบนำร่องก็เกิดขัดข้อง ทำให้ยานอวกาศไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้อย่างถูกต้อง

วิศวกรประจำโครงการต้องระดมสมองอย่างหนักเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ในที่สุดยานอวกาศก็สามารถเฉียดเข้าใกล้ดาวหาง บอเรลลี (19P/Borrelly) เมื่อวันที่ 22 กันยายนที่ผ่านมา ทำให้นักดาราศาสตร์มีโอกาสศึกษานิวเคลียสและปฏิกิริยาของดาวหางที่เกิดขึ้นจากลมสุริยะ

ภาพของดาวหางบอเรลลีที่ถ่ายโดยยานดีปสเปซ 1

ภาพของดาวหางบอเรลลีที่ถ่ายโดยยานดีปสเปซ 1

ที่มา: