สมาคมดาราศาสตร์ไทย

ดีปสเปซ 1 ประสบความสำเร็จ

ดีปสเปซ 1 ประสบความสำเร็จ

1 ต.ค. 2542
รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com)
ยานอวกาศดีปสเปซ ขององค์การนาซา ได้ประสบความสำเร็จในการบินเข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อย เบรล (9969 Braille) หรือ 1992 KD เมื่อเวลา 4.46 นาฬิกาของวันที่ 28 กรกฎาคมตามเวลาสากล

ภารกิจหลักของยานดีปสเปซคือทำการทดลองทางเทคโนโลยีอวกาศใหม่ ๆ 12 การทดลอง หนึ่งในการทดลองจำนวนนี้คือ ออโทเนฟ (AutoNav) ซึ่งเป็นระบบนำร่องที่จะทำให้ยานเฉียดเข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อยได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังมีภารกิจรองเกี่ยวกับการสำรวจและถ่ายภาพอีกด้วย

การเฉียดดาวเคราะห์น้อยในครั้งนี้ นับเป็นการเฉียดใกล้ที่สุดเท่าที่เคยทำมา โดยในช่วงที่ยานเข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อยที่สุดนั้นอยู่สูงจากพื้นผิวของดาวเคราะห์น้อยเพียง 16 กิโลเมตรเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ควบคุมยานได้รายงานว่า ช่วงที่ยานเข้าใกล้ดาวเคราะห์น้อยที่สุดนั้น กล้องของยานได้เล็งผิดเป้าหมาย จึงทำให้ไม่ได้ภาพความละเอียดสูงของดาวเคราะห์น้อยมาแต่กลับได้ภาพของอวกาศอันว่างเปล่ามาแทน

ถึงแม้ว่ายานจะไม่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงของพื้นผิวดาวเคราะห์น้อยมาได้ แต่ลำพังสเปกตรัมของดาวเคราะห์น้อยที่ยานถ่ายมาได้ก็เพียงพอที่จะกระตุ้นความสนใจจากนักดาราศาสตร์ดาวเคราะห์ได้ทั่วทั้งโลก เพราะสเปกตรัมของดาวเคราะห์น้อย เบรล ที่ได้มานี้ คล้ายคลึงกับสเปกตรัมของดาวเคราะห์น้อยยักษ์ เวสตา เป็นอย่างมาก จนนักดาราศาสตร์บางคนเชื่อว่าดาวเคราะห์น้อย เบรล นี้อาจเป็นชิ้นส่วนหนึ่งของดาวเคราะห์น้อยเวสตาที่ถูกชนกระเด็นออกมาเมื่อหลายล้านปีก่อน

จากภาพถ่ายของดาวเคราะห์น้อย เบรล ทำให้ได้ทราบว่า ดาวเคราะห์น้อยดวงนี้มีรูปร่างเป็นก้อนรี มีขนาด 2.2 กิโลเมตร

ยานดีปสเปซ 1 ได้ถูกปล่อยออกจากฐานเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2541 เป็นยานลำแรกในโครงการนิวมิลเลนเนียม หรือ "สหัสวรรษใหม่" ของนาซา ซึ่งเป็นโครงการสำหรับทดลองเทคโนโลยีทางอวกาศเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการอวกาศในอนาคต เทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้จะทำให้ยานอวกาศในอนาคตมีขนาดเล็กลง เสียค่าใช้จ่ายน้อยลง มีกลไกอัตโนมัติมากขึ้น และมีความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้นอีกด้วย
ภาพดาวเคราะห์น้อย เบรล ที่ถ่ายโดย ดีปสเปซ 1

ภาพดาวเคราะห์น้อย เบรล ที่ถ่ายโดย ดีปสเปซ 1

ดาวเคราะห์น้อย เบรล (ศรชี้) ถ่ายเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2541

ดาวเคราะห์น้อย เบรล (ศรชี้) ถ่ายเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2541

ที่มา: